Doświadczenie

Branża drzewna i meblarska

Branża ubezpieczeniowa w ostatnich latach znacząco podwyższyła wymogi odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i stawki za ubezpieczenia dla tartaków, producentów wyrobów z drewna i producentów mebli. Pomimo to, z powodzeniem przygotowujemy i wdrażamy programy ubezpieczeń dla takich firm, obejmujące nie tylko podstawowe zdarzenia losowe (pożar, powódź), ale także oparte na formule all risks, ubezpieczenie przerw działalności czy ubezpieczenie maszyn od awarii.

W pracy z trudnymi ryzykami kładziemy duży nacisk na odpowiednią ocenę ryzyka i wcześniejsze przygotowanie klienta do lustracji, tak aby jej wynik umożliwiał uzyskanie ofert i wynegocjowanie przez nas korzystnych warunków ubezpieczenia. Stosujemy rozwiązania, które pozwalają na obniżenie kosztu polis do poziomu akceptowalnego przez klienta.

Projekty autorskie

Akademia Ubezpieczeń

Akademia Ubezpieczeń dla Przedsiębiorstw to nasz autorski projekt szkoleniowy, skierowany do firm, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Naszym celem jest budowanie świadomości ubezpieczeniowej, tak aby przedsiębiorcy byli pełnoprawnymi i skutecznymi uczestnikami rynku ubezpieczeniowego.

Projekt realizowany jest w formie spotkań szkoleniowych oraz konsultacji indywidualnych i skierowany jest do kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.akademia-ubezpieczen.pl