Dystrybutor ubezpieczeń

 

 

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która weszła w życie w dniu 1.10.2018 roku (Dz.U. z 2017, poz. 2486) oraz innymi aktami prawnymi, a także spełniając wysokie standardy świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym przekazujemy informacje obowiązkowe dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego oraz niektórych uprawnień klienta instyrucji rynku finansowego.

 

1. Informacja o pośredniku ubezpieczeniowym


A. Nazwa dystrybutora:
CERTTUM Sp. z o.o.


B. Adres siedziby:
ul. Zbożowa 63/15 27, 87-100 Toruń


C. Rodzaj dystrybutora:
broker ubezpieczeniowy


D. Firma, pod którą wykonywana jest działalność:
CERTUM


E. Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:
2081/14


F. Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru:
Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:

  • skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
  • uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzedu Komisji Nadzoru Fiansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) - wyłącznie w godzinach pracy Urzedu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nazdoru Finansowego (Rejestr Brokerów Ubezpieczeniowych dostępnych jest pod adresem: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/).


G. Charakter otrzymywanego wynagrodzenia:
pośrednik otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenia wyłącznie o charakterze prowizyjnym (tzw. kurtaż brokerski) wliczone w składkę ubezpieczeniowej. Pracownicy pośrednika uczetniczą w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych oragnizowanych przez zakłady ubezpieczeń w celu zapoznania się z aktualną ofertą ubezpieczycieli, zdobycia wiedzy o ubezpieczeniach i likwidacji szkód , a także utrzymywania relacji z pracownikami ubezpieczycieli. Pośrednik nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.


H. Posiadane udziały zakładów ubezpieczeń
: Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów dystrybutora uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu współników dystrybutora.