Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Marka SEKOCENBUD to uznane na rynku publikacje przeznaczone do profesjonalnych wycen obiektów budowlanych. W szerokim zakresie wykorzystujemy Biuletyn Cen Ubezpieczeniowych opracowywany 2 razy do roku przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Zawiera on kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.