TUiR Warta S.A.

Wycofanie produktu z rynku – ryzyko, jego ocena i możliwości ubezpieczenia