Audyt brokerski

Pierwszym etapem naszej pracy z klientem jest wykonanie audytu składającego się z analizy i oceny ryzyka. Na podstawie zebranych informacji i dokumentów oraz wniosków z przeprowadzonych oględzin formułujemy listę zagrożeń, a następnie dokonujemy ich oceny pod kątem ich istotności i potencjalnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Na tej podstawie wskazujemy ryzyka kluczowe, istotne i nieistotne. Audyt zawiera szczegółowe omówienie ryzyk kluczowych wraz z czynnikami, które przesądzają o ich ocenie oraz szacunkowymi stratami, które mogą wiązać się z ich realizacją.

 

Tak wykonany audyt jest podstawą do przygotowania dedykowanego programu ubezpieczeniowego. Nasz raport zawiera także zalecenia mające na celu minimalizację i/lub eliminację ryzyk. Realizacja tych zaleceń ma istotne znaczenie dla kształtu i ceny ubezpieczeń.

 

Chcesz otrzymać ocenę ryzyka,
projekt programu ubezpieczeniowego
oraz poznać stan firmowych ubezpieczeń?
Zamów audyt dla Twojej firmy