Korzyści z naszego serwisu

 • Audyt brokerski obejmujący ocenę ryzyka.
 • Kompleksowe programy ubezpieczeniowe gwarantujące minimalizację ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie efektywności ochrony interesów i majątku firmy.
 • Możliwość rezygnacji z kurtażu brokerskiego na rzecz wynagrodzenia ryczałtowego.
 • Racjonalizacja wydatków związanych z ubezpieczeniami poprzez plasowanie kluczowych ryzyk u ubezpieczycieli oraz wykorzystanie udziałów własnych i franszyz.
 • Oszczędność czasu przy wyborze oferty i ubezpieczyciela za sprawą profesjonalnie przygotowywanych analiz ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją najlepszej oferty.
 • Dostęp do międzynarodowych rozwiązań ubezpieczeniowych.
 • Przejęcie obowiązków związanych z obsługą ubezpieczeń.
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników.
 • Innowacyjny dedykowany system ERP-DMS-CRM zapewniający dostęp on-line do bieżącej informacji o polisach i prowadzonych szkodach.
 • Dodatkowa ochrona z naszego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej brokera na sumę 1,8 MLN €.
 • Nadzór i aktywna pomoc przy likwidacja szkód, w tym interpretacje prawne i merytoryczne w imieniu klienta.