Serwis bezprowizyjny

Zmieniamy reguły gry!

 

Czy wiesz ile płacisz swojemu pośrednikowi (brokerowi lub agentowi)? Nie? 

Większość właścicieli i osób zarządzajacych firmami nie ma o tym żadnej wiedzy.

Czy wiesz, na których ubezpieczeniach i od których ubezpieczycieli pośrednik zarabia najwięcej?

Czy wiesz kto zyska najwięcej w przypadku podwyżki składek np. po dużej szkodzie?

 

Czy można to zmienić? TAK

 

Nasz model współpracy #BezProwizji oznacza całkowitą rezygnację z prowizji* od ubezpieczycieli na rzecz ryczałtowego wynagrodzenia (honorarium) płaconego przez klienta. 

 

Jak bardzo zmienia to reguły gry?

 

Model prowizyjny (tradycyjny)

Model #BezProwizji

Jawność wysokości wynagrodzenia pośrednika

Nie ma żadnej gwarancji, w praktyce występuje bardzo rzadko

PEŁNA JAWNOŚĆ

Możliwość negocjacji wynagrodzenia pośrednika

NIE

TAK

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia pośrednika?

Rodzaj ubezpieczenia, wybór ubezpieczyciela, wysokość składki

Zakres programu ubezpieczeniowego, ilość przedmiotów ubezpieczenia, koszty obsługi programu ubezpieczeniowego

Czy wynagrodzenie pośrednika wzrasta przy wysokiej szkodowości?

WZRASTA proporcjonalnie

NIE WZRASTA

Czy wynagrodzenie pośrednika wzrasta przy zwiększaniu tylko sum ubezpieczenia

WZRASTA proporcjonalnie

NIE WZRASTA

Czy występuje ryzyko konfliktu interesów

Występuje 

NIE WYSTĘPUJE

 

 

Zamów serwis brokerski dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami: Kontakt

 

 

 

*Serwis bezprowizyjny nie dotyczy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, grupowego ubezpieczenia na życie oraz gurpowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, dla których ubezpieczyciel nie wyraża zgody na obniżenie składki o wysokość prowizji brokerskiej.