Pełny serwis brokerski

Na zakres pełnego serwisu brokerskiego dla klientów objętych kompleksową obsługą CERTUM składają się:

• Profesjonalna ocenę ryzyka związana z prowadzoną działalnością i posiadanym oraz użytkowanym mieniem

• Przygotowanie rozwiązań ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb klienta we wszystkich aspektach działalności

• Negocjowanie ofert z ubezpieczycielami i przedstawienie ich w analizie, zawierającej porównanie istotnych postanowień umów ubezpieczenia

• Udzielnie rekomendacji dla najbardziej korzystnej oferty

• Wdrożenie ubezpieczeń zgodnie z decyzją klienta, w tym przygotowanie wniosków i zestawień dla ubezpieczycieli

• Uzyskanie i sprawdzenie poprawności polis

Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia (aneksy, cesje, doubezpieczenia, zwroty składek itp.)

• Przypominanie o terminach płatności

• Terminowe wypowiadanie umów ubezpieczenia

• Terminowe przypominanie o kończących się umowach ubezpieczenia i podejmowanie działań zmierzających do ich odnowienia

Pełny serwis szkodowy

• Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniach ubezpieczycieli przy likwidacji szkód do właściwych instytucji (KNF, Rzecznik Finansowy, PIU)

• Pełna obsługa gwarancji ubezpieczeniowych (od zebrania dokumentów po bieżącą obsługę)

Analizowanie zapisów kontraktów pod kątem wymogów ubezpieczeniowych i zabezpieczenia kaucji gwarancyjnych

• Analizowanie polis (OC, CAR, EAR, CPM) i gwarancji składanych przez podwykonawców klienta.

• Na każdym etapie profesjonalne doradztwo w zakresie prawno-ubezpieczeniowym.