Standardowy serwis brokerski

Klienci, którzy współpracują z naszym biurem w pojedynczych ryzykach objęci są standardowym serwisem brokerskim, na który składa się:

 • Ocena ryzyka

 • Przygotowanie adekwatnych warunków ubezpieczenia

 • Negocjowanie ofert z ubezpieczycielami i przedstawienie ich w analizie

 • Udzielnie rekomendacji dla najbardziej korzystnej oferty,

 • Wdrożenie ubezpieczeń zgodnie z decyzją klienta, w tym przygotowanie wniosków i zestawień dla ubezpieczycieli

 • Uzyskanie i sprawdzenie poprawności polis

 • Bieżącą obsługa zawartych umów ubezpieczenia (aneksy, cesje, doubezpieczenia, zwroty składek itp.)

 • Przypominanie o terminach płatności

 • Terminowe wypowiadanie umów ubezpieczenia

 • Terminowe przypominanie o kończących się umowach ubezpieczenia i podejmowanie działań zmierzających do ich odnowienia

 • Podstawowy serwis szkodowy

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie prawno-ubezpieczeniowym