Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze prewencyjnym (zabpobieganie utraconym należnościom), jak i kompensacyjnym (odszkodowanie za niezapłacone faktury).

 

CERTUM współpracuje z Credit Risk Brokers na zasadzie co-brokeringu przy wdrażaniu i obsłudze umów ubezpieczenia kredytu kupieckiego. CRB jest brokerem wyspecjalizowanym w ryzykach tego typu i gwarantuje najwyższą jakość obsługi oraz skuteczność podejmowanych działań odnośnie limitów kredytowych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polis.

 

Chcesz poznać warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego
dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami: Kontakt