Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia mienia mogą występować w postaci ubezpieczeń od ryzyk nazwanych (ang. named perils) lub też od ryzyk nienazwanych (ang. all risks).

 

W tym pierwszym przypadku zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zdefiniowane w umowie ubezpieczenia o ile nie są one wyłączone. Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych daje pokrycie ubezpieczeniowe dla wszystkich nagłych zdarzeń, które nie są wyłączone wyraźnie w warunkach ubezpieczenia. 

 

Do ubezpieczeń mienia od ryzyk nazwanych należą m.in.:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

 

W ubezpieczeniu mienia, poza zakresem ubezpieczenia, kluczową rolę odgrywają sumy ubezpieczenia, a w szczególności to, czy zostały one prawidłowo określone. Regułą bowiem w tych ubezpieczeniach jest stosowanie tzw. zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia. Więcej na ten temat można znaleźć w tym artykule: Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

 

Chcesz poznać warunki ubezpieczenia mienia dla Twojej firmy? 
Skontaktuj się z nami:
Kontakt