Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są życie oraz zdrowie człowieka, należących do działu ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia osobowe tworzą ochronę, która obejmuje uszkodzenia ciała, zdrowia, a także skutki śmierci.

Celem polisy jest uzyskanie zabezpieczenia finansowego w przypadku powstania zdarzeń losowych. Właściwie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, możliwe jest tutaj połączenie świadczeń, tzn. ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego).Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było dość wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia, gdyż to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło rzetelną pomoc finansową po wypadku. Dzięki polisie uzyskamy pieniądze za skutki wypadku, a także środki na przebycie rehabilitacji, czy też zakup leków i środków opatrunkowych. Standardowo zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje także świadczenia z tytułu kosztów zakupu protez lub szkolenia zawodowego inwalidów. Wyłączenia od umowy ustalane są dla każdej polisy indywidualnie i zależą od rodzaju zawieranego ubezpieczenia.