Ubezpieczenie przerw w działalności

Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. Business Interruption) ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi szkody rzeczowej (np. w mieniu), która objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tzw. polisy bazowej (np. polisy ogniowej).

 

Szkoda z tego rodzaju ubezpieczenia może obejmować jeden lub więcej z następujących trzech elementów:

  • Koszty stałe niepokryte z powodu obniżenia przychodów
  • Zwiększone koszty działalności
  • Utracony zysk

 

 

Tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie zalecane dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które charakteryzują się koncentracją składników majątku w jednym miejscu, albo są podatne na zakłócenie łańcucha dostaw lub procesów produkcyjnych poprzez występowanie tzw. wąskich gardeł.

 

 

 

Chcesz poznać warunki ubezpieczenia dla Twojej firmy? 
Skontaktuj się z nami:
Kontakt