Zwiększ efektywność

Zwiększ efektywność

Zwiększ efektywność pieniędzy wydawanych na ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe.

czytaj więcej

Zyskaj pewność

Zyskaj pewność

Zyskaj pewność, że umowy ubezpieczeń w należyty sposób chronią interesy Twojej firmy.

czytaj więcej

Oszczędzaj czas

Oszczędzaj czas

Zaoszczędź czas własny i pracowników przeznaczany na zbieranie ofert, obsługę ubezpieczeń oraz szkód ubezpieczeniowych.

czytaj więcej

Zabezpiecz zysk firmy

Zabezpiecz zysk firmy

Chroń zyski firmy za pomocą odpowiedniego programu ubezpieczeniowego. Zabezpiecz firmę na wypadek przerwy w działalności, braku zapłaty i innych zagrożeń.

czytaj więcej

Likwidacja szkód

CERTUM świadczy pełną obsługę brokerską szkód ubezpieczeniowych, zarówno tych dotyczących zawartych za naszym pośrednictwem polis, jak i z ubezpieczeń OC sprawcy, gdy poszkodowanymi są nasi klienci. Naszym celem jest uzyskanie przez naszego klienta pełnego należnego odszkodowania na warunkach i w terminie zgodnym z umową ubezpieczenia.

 

Podstawowy serwis szkodowy obejmuje:

 1. przyjęcie zgłoszenia, przeanalizowanie go i po niezbędnym uzupełnieniu przekazanie zgłoszenia do ubezpieczyciela
 2. informowanie klienta o niezbędnych dokumentach i informacjach
 3. koordynowanie oględzin miejsca / przedmiotu szkody
 4. udzielanie odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela
 5. kompletację i analizowanie dokumentacji szkodowej
 6. monitorowanie terminowości czynności likwidacyjnych ubezpieczyciela
 7. analizowanie decyzji szkodowych
 8. sporządzanie odwołań od niekorzystnych rozstrzygnięć dotyczących szkód
 9. składanie skarg do KNF-u i Rzecznika Ubezpieczonych
 10. przygotowywanie dokumentacji do sporu sądowego

 

Pełny serwis szkodowy oferujemy dla klientów objętych kompleksowym serwisem brokerskim. Zakres pełnego serwisu zawiera w sobie czynności z wariantu podstawowego poszerzone o szkolenie pracowników klienta z zasad likwidacji szkód oraz obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, a także przygotowanie materiałów informacyjnych, instrukcji i procedur oraz miesięczne lub kwartalne raportowanie o stanie likwidowanych szkód. Klienci objęci pełnym serwisem szkodowym, jako poszkodowani, mogą także zlecać dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń OC sprawcy szkody bez dodatkowych kosztów.

Standardowy serwis brokerski

Klienci, którzy współpracują z naszym biurem w pojedynczych ryzykach objęci są standardowym serwisem brokerskim, na który składa się:

 • Ocena ryzyka

 • Przygotowanie adekwatnych warunków ubezpieczenia

 • Negocjowanie ofert z ubezpieczycielami i przedstawienie ich w analizie

 • Udzielnie rekomendacji dla najbardziej korzystnej oferty,

 • Wdrożenie ubezpieczeń zgodnie z decyzją klienta, w tym przygotowanie wniosków i zestawień dla ubezpieczycieli

 • Uzyskanie i sprawdzenie poprawności polis

 • Bieżącą obsługa zawartych umów ubezpieczenia (aneksy, cesje, doubezpieczenia, zwroty składek itp.)

 • Przypominanie o terminach płatności

 • Terminowe wypowiadanie umów ubezpieczenia

 • Terminowe przypominanie o kończących się umowach ubezpieczenia i podejmowanie działań zmierzających do ich odnowienia

 • Podstawowy serwis szkodowy

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie prawno-ubezpieczeniowym

Notice: Undefined variable: app in /www/certum_www/www/certum.biz.pl/templates/centrum/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /www/certum_www/www/certum.biz.pl/templates/centrum/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12